Opłacona ekspercka konsultacja daje prawo do 60 minut rozmowy z radcą prawnym w dziedzinie prawa, w której się specjalizuje.
Konsultacja przeznaczona jest dla osób fizycznych nie prowadzących działalności

Konsultacja odbędzie się zdalnie: przez telefon lub on-line na zadany temat.

Zdalne konsultacje możliwe są do przeprowadzenia za pośrednictwem:

  1. Microsoft Teams,
  2. Skype,
  3. Facebook Messenger,
  4. whatsap
  5. w systemie telekonferencyjnym https://meet.jit.si/Klatka_i_Partnerzy

Płatność za rozmowę nie podlega zwrotowi jeśli rozmowa będzie krótsza.

Cena:
200,00 zł brutto
Produkt: