Opłacona ekspercka konsultacja daje prawo do 60 minut rozmowy z radcą prawnym w dziedzinie prawa, w której się specjalizuje.
Konsultacja odbędzie się zdalnie: przez telefon / skype / gmail meetings na zadany temat.

Płatność za rozmowę nie podlega zwrotowi jeśli rozmowa będzie krótsza.

Cena:
200,00 zł brutto
Produkt: